fbpx

STAŇTE SA PARTNEROM ECOHIT V ZELENEJ ENERGII

Podmienky projektu „Darčekový certifikát na zľavu 200 €“

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť AMONIT s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je prevádzkovateľom projektu ECOHIT.sk – Solárne riešenia a zavádza marketingovú kampaň s názvom „Darčekový certifikát na zľavu 200 €“ (ďalej len „projekt“), ktorej cieľom je podporiť predaj a inštaláciu fotovoltických riešení prostredníctvom partnerskej siete.

2. Ciele projektu

 • Zvýšiť povedomie o fotovoltických riešeniach a ich výhodách.
 • Poskytnúť finančnú motiváciu pre potenciálnych zákazníkov a partnerov.
 • Podporiť rast a rozvoj ekologických a energeticky úsporných riešení na Slovensku.

3. Definícia darčekového certifikátu

Darčekový certifikát na zľavu 200 € je poukážka, ktorú môže poskytnúť akákoľvek osoba, organizácia alebo podnikateľ (ďalej len „partner“) komukoľvek prostredníctvom osobného či elektronického doporučenia.
Tento certifikát umožňuje získanie zľavy 200 € na plánovanú fotovoltickú elektráreň a zároveň odmenu 200 € pre partnera, ktorý certifikát distribuoval, po úspešnom dokončení a zaplatení inštalácie.

4. Podmienky použitia darčekového certifikátu

 • Platnosť certifikátu: Certifikát je platný na inštaláciu fotovoltických elektrární na strechu (s kapacitou nad 3 kWp), solárny prístrešok, terasu alebo solárny plot. 
  Termín uplatnenia certifikátu je do 31.12.2024.
 • Spôsob distribúcie: Certifikát môže byť distribuovaný emailom, cez sociálne siete, vytlačený na papieri alebo ako SMS.
 • Identifikácia partnera: Každý certifikát musí obsahovať meno alebo unikátny kód partnera, ktorý ho distribuoval.
 • Obmedzenia: Certifikát je možné uplatniť u kžadého zákazníka len raz a nemožno ho kombinovať s inými zľavami alebo akciami.
 • Počet certifikátov: Partner môže distribuovať neobmedzený počet certifikátov.

5. Postup uplatnenia certifikátu

 1. Získanie certifikátu: Potenciálny zákazník získa certifikát od partnera.
 2. Kontaktovanie spoločnosti: Zákazník kontaktuje spoločnosť a uvedie kód alebo meno partnera.
 3. Overenie platnosti: Spoločnosť overí platnosť certifikátu a zabezpečí všetky potrebné kroky pre inštaláciu.
 4. Realizácia inštalácie: Inštalácia fotovoltického systému je realizovaná a zákazník zaplatí celú sumu za dielo. Zľava 200,- € s DPH sa odpočíta z ceny diela.
 5. Vyplatenie odmeny: Po úspešnom dokončení a zaplatení inštalácie spoločnosť vyplatí odmenu 200 € partnerovi, ktorý certifikát distribuoval.

6. Právomoci a zodpovednosti partnerov

 • Distribúcia certifikátov: Partneri sú zodpovední za správnu distribúciu certifikátov a zabezpečenie, že obsahujú všetky potrebné informácie.
 • Podpora zákazníkov: Partneri poskytujú základné informácie zákazníkom o možnostiach využitia certifikátu a inštalácie fotovoltických systémov.
 • Zodpovednosť za údaje: Partneri musia zabezpečiť, aby všetky údaje na certifikátoch boli správne a aby sa neopakovalo použitie rovnakého kódu.

7. Výhody pre partnerov

 • Finančná odmena: Partneri získajú odmenu 200 € za každý úspešne uplatnený certifikát po dokončení inštalácie.
 • Ekologický prínos: Podieľaním sa na projekte partneri prispievajú k rozvoju ekologických riešení a zníženiu uhlíkovej stopy.
 • Marketingová podpora: Spoločnosť poskytne partnerom grafické prvky, texty a ďalšie marketingové materiály na podporu distribúcie certifikátov.

8. Systém vyhodnocovania a preplácania odmien

 • Sledovanie certifikátov: Každý certifikát bude sledovaný pomocou unikátneho kódu alebo mena partnera.
 • Overenie inštalácie: Po dokončení inštalácie spoločnosť overí, či boli splnené všetky podmienky pre uplatnenie certifikátu.
 • Vyplatenie odmeny: Odmena bude vyplatená partnerovi do 30 dní od úspešného dokončenia inštalácie a zaplatenia celej sumy za dielo.
 • Zdaňovanie odmien: Všetky odmeny budú podliehať riadnemu zdaňovaniu v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

9. Podpora a komunikácia so spoločnosťou

 • Kontaktné údaje: Partneri môžu kontaktovať spoločnosť prostredníctvom emailu, telefónu alebo návštevy kancelárie.
 • Pravidelné aktualizácie: Spoločnosť bude pravidelne informovať partnerov o novinkách a zmenách v projekte prostredníctvom emailov a na webovej stránke.

10. Ukončenie spolupráce

 • Dobrovoľné ukončenie: Partner môže kedykoľvek ukončiť spoluprácu písomným oznámením spoločnosti.
 • Ukončenie zo strany spoločnosti: Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť spoluprácu s partnerom v prípade porušenia podmienok projektu alebo nekalých praktík.

11. Kontaktné údaje

Pre viac informácií o projekte alebo v prípade otázok nás môžete kontaktovať na:

 • Email: info@ecohit.sk
 • Telefón: +421 911 626 452
 • Adresa: AMONIT s.r.o., Kráľová nad Váhom 785, 925 91 Kráľová nad Váhom, Slovensko