fbpx

Ako sa vieme chrániť, ak do fotovoltických systémov udrie blesk?

Jednou z najčastejších otázok záujemcov o fotovoltiku je, ako sa vieme chrániť, v prípade, že do fotovoltických systémov udrie blesk? Aké škody môžu byť spôsobené a ako sa proti nim chrániť?

V tomto článku si naozaj veľmi jednoducho vysvetlime, že inštalácia fotovoltiky podlieha  opatreniam, ktoré v prípade zásahu bleskom chránia naše životy, ale aj ostatný majetok, čím sa znižuje rozsah následných škôd.  

Aké je vlastne riziko, že do nainštalovanej fotovoltiky udrie blesk?

V prvom rade treba povedať, že nikdy nebolo dokázané, že nainštalovanie fotovoltického systému zvyšuje riziko zásahu bleskom.

Treba zistiť, akým spôsobom sme už chránení

Prvým krokom, ktorý musíme ešte urobiť ešte pred inštaláciou fotovoltického systému, je zistiť, či budova, na ktorú chceme fotovoltiku inštalovať má už existujúcu ochranu pred bleskom. Budova môže, ale nemusí mať ochranu pred bleskom. Závisí to od jej umiestnenia, konštrukcie a spôsobu využívania. Následne, je vždy potrebné zvážiť potenciálne riziko úderu blesku a aké vážne následky by zásah bleskom mohol vyvolať nielen pre fotovoltiku, ale zároveň aj pre už existujúce elektrické systémy.

Základným pravidlom je, že strešný fotovoltický systém nesmie zasahovať do zavedených opatrení na ochranu pred bleskom.

Ako sa môžeme chrániť?

Počas búrky vznikajú výboje resp. blesky, ktoré môžu zasiahnuť aj náš dom. Z tohto dôvodu by sme mali do elektroinštalácie zaradiť aj také ochranné prvky, ako sú prepäťová ochrana a prúdový chránič.

V prípade, že nie sme chránený prepäťovou ochranou, vzniká v elektroinštalácií prepätie, ktoré môže spôsobiť úplné zničenie elektroinštalácie, ako aj elektroniky v nej zapojenej a v najhoršom prípade dokonca požiar domu.

 Prepäťová ochrana musí byť inštalovaná pred zariadeniami chránenými na strane striedavého prúdu, jednosmerného prúdu. Silové a dátové vedenia musia byť vedené spolu s vodičmi vyrovnávajúcimi elektrický potenciál po celej ich trase.

Prúdový chránič poskytuje nielen ochranu našich životov v prípade zásahu prúdom, ale aj ochranu nášho majetku pred vznikom požiaru elektroinštalácie. Jeho princíp spočíva v samočinnom odpojení zariadenia od siete v prípade vzniku poruchového prúdu (teda aj v prípade zásahu bleskom).

Izolácia a uzemnenie je základ

Fotovoltické systémy majú vodivé časti a inštalujú sa pomocou kovových konštrukcií. Živé fotovoltické komponenty majú dvojitú alebo zosilnenú izoláciu a kovovú konštrukciu musíme vždy funkčne uzemniť. Zvyknú sa používať aj uzemňovacie svorky a oceľová kontaktná doska.

Pravidlo, ktoré treba dodržať  

Pravidlo, ktoré by sme mali pri montáži dodržať, je  tzv. separačná vzdialenosť. Separačná vzdialenosť predstavuje vzdialenosť potrebnú na to, aby sa zabránilo nekontrolovanému preskoku napätia na vedľajšie kovové časti v dôsledku úderu blesku.  

V prípade, že do nášho domu s fotovoltikou udrie blesk inštalovaný systém sa snaží vzniknuté následky nerozširovať, presnejšie znížiť riziko poškodenia celej elektroinštalácie v dome, či dokonca riziko požiaru. Môžeme povedať, že v prípade inštalovania fotovoltického systému sú realizované také bezpečnostné opatrenia, že mnohé domy bez fotovoltiky nie sú chránené na tejto úrovni.   

Vložiť komentár