Aká je návratnosť investície do fotovoltaiky?

Rozmýšľate nad tým, či bude fotovoltaická elektráreň pre vás tým správnym riešením? Smerodajným údajom je návratnosť investície. S akým horizontom môžete počítať a ktoré praktické benefity viete získať?

Hneď na úvod je potrebné poznamenať, že návratnosť investície do fotovoltaiky nie je možné určiť univerzálne. Vieme povedať, že v priemere sa pohybuje na úrovni 6 – 10 rokov. Avšak to, aká bude vo vašom konkrétnom prípade, závisí od viacerých faktorov. Ktoré majú najväčší vplyv?

Miesto inštalácie, typ strechy, spotreba

Efektivita fotovoltaickej elektrárne, ktorá priamo ovplyvňuje aj návratnosť investície, závisí od polohy a účinnosti samotných panelov. Tie dokážu vyrábať elektrinu aj pokiaľ sú zatienené, je oblačné počasie, respektíve, nesvieti na ne priamo slnko.

Avšak, ako by sa dalo čakať, množstvo vyrobenej energie bude nižšie ako v ideálnom prípade, keď sú panely orientované presne oproti slnku a vonku je bezoblačné počasie. Na efektivitu má vplyv aj typ strechy či priemerná spotreba elektriny. Platí jednoduché pravidlo – čím viac elektrickej energie z fotovoltaiky spotrebujete, tým rýchlejšie sa vám vráti investícia.

Domácnosti verzus firmy – kto má lepšiu návratnosť?

Vo všeobecnosti platí, že firmy mávajú rýchlejšiu návratnosť investície do fotovoltaiky než domácnosti. Spôsobené je to obvykle vyššou spotrebou elektriny, ale taktiež aj väčšími dostupnými plochami na inštaláciu panelov. Vďaka tomu je možné ich lepšie nastaviť a rozmiestniť.

Vplyv dotácií

Na návratnosť investície do fotovoltaiky vplývajú aj dotácie, ktoré majú zaujímavú výšku. Našim klientom pomôžeme s ich vybavením, aby čo najviac ušetrili. Firma má nárok na dotáciu po dobu 15 rokov.

Samozrejme, návratnosť investície sa dá pomerne presne predikovať. Aká bude vo vašom konkrétnom prípade? Stačí nás kontaktovať a v rámci konzultácie vám ju odborne odhadneme.

Vložiť komentár