fbpx

Ako sa delia fotovoltaické systémy? Tieto 4 sú najpoužívanejšie

Nie je fotovoltaika ako fotovoltaika. V dnešnej dobe sa používa viacero rôznych systémov, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami. Aké sú medzi nimi rozdiely a ktorý bude najvhodnejší pre vás?

Pri výbere fotovoltaiky je potrebné ujasniť si, čo od nej očakávate. Na základe svojich požiadaviek si následne viete vybrať spomedzi 4 najpoužívanejších systémov.

1. Sieťový systém (on-grid)

Spomíname ho ako prvý, keďže je najpoužívanejší. Ako už napovedá jeho názov, charakteristický je tým, že je permanentne pripojený k rozvodnej elektrickej sieti. Do domácnosti pritom prúdi aj elektrina od distribútora.

Benefitom je veľká flexibilita – prebytky sa dajú púšťať do siete, pri nedostatku energie z fotovoltaiky je zas možné využívať elektrinu od dodávateľa.

2. Ostrovný systém (off-grid)

Tento systém je opak sieťového. Nie je vôbec pripojený k rozvodnej elektrickej sieti a využíva sa najčastejšie v nehnuteľnostiach, v ktorých nie je dostupná elektrina od distribútora. Napríklad, v chatách, záhradných domčekoch a podobne. Častokrát je doplnený o akumulátor, ktorý umožňuje ukladať prebytky energie, aby mohli byť využité neskôr.

3. Hybridný systém

Kombinuje obe vyššie spomínané riešenia. Primárne funguje ako off-grid, teda spotrebiče v domácnosti sú napájané z fotovoltaiky a prebytok energie sa ukladá do batérií. Rozvodná sieť je iba záložným zdrojom, ak panely či akumulátory nedokážu pokryť zvýšený odber.

4. Systém na ohrev vody

Celý systém funguje prakticky rovnako ako sieťový, avšak s tým rozdielom, že elektrina z fotovoltaiky neprúdi do rozvodnej siete nehnuteľnosti, ale len do špirál na ohrev úžitkovej vody či tekutiny na kúrenie. Teda, neviete ňou napájať iné elektrické zariadenia. Na ukladanie prebytkov energie môžu byť využité batérie.

Ktorý systém bude najvhodnejší pre vás? Pokiaľ si neviete vybrať, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poradíme!

Vložiť komentár