fbpx

Čo je to fotovoltaika a ako funguje fotovoltaická elektráreň?

Fotovoltaika je metóda, prostredníctvom ktorej sa slnečné žiarenie premieňa na elektrickú energiu – jednosmerný prúd. Na akom princípe funguje? To vám vysvetlíme v nasledujúcich riadkoch!

Fotovoltaika je založená na fotoelektrickom jave. Ten spočíva v tom, že pri dopade fotónov (čiastočiek slnečného žiarenia) na polovodičový p-n prechod dochádza k uvoľňovaniu a hromadeniu voľných elektrónov. Aby tie dokázali byť odoberané vo forme elektrického prúdu, súčasťou článku musia byť elektródy.

Z tohto základného princípu fungovania je odvodený aj samotný názov fotovoltaiky. Slovo „foto“ reprezentuje svetlo a „volt“ je jednotka elektrického napätia.  

Z akých materiálov sa vyrábajú fotovoltaické články?

Kľúčovou súčasťou fotovoltaických článkov je práve polovodič, v ktorom dochádza k uvoľňovaniu elektrónov. Najčastejšie sa využíva kremík, ktorý je v prírode bohato zastúpený, no zároveň má optimálne vlastnosti. Samozrejme, konštrukcia článkov a panelov je tvorená aj ďalšími materiálmi. Tie sú volené tak, aby mali dlhú životnosť a odolávali vonkajším vplyvom.

Fotovoltaický panel a elektráreň

Samotný proces premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu sa odohráva vo fotovoltaických článkoch. Tie sú pomerne malé, takže aby dokázali generovať dostatok využiteľného elektrického prúdu, spájajú sa do väčších celkov – panelov. Panely sa zas spájajú do systémov, ktoré sa nazývajú fotovoltaické elektrárne. Menšie sa skladajú z 2, 3 či štyroch panelov, väčšie ich môžu mať aj desiatky.

Fotovoltaické elektrárne sa následne pripájajú na rozvody nehnuteľnosti, prípadne distribučnú sieť.

Aký je rozdiel medzi pojmami „fotovoltaika“ a „fotovoltika“?

V slovenskej terminológii sa môžete stretnúť s oboma týmito výrazmi. Avšak, žiadny strach. Oba totiž označujú to isté a nie je medzi nimi žiaden rozdiel. Slovo „fotovoltaika“ pochádza z anglického výrazu „photovoltaics“.

Vložiť komentár