fbpx

Budúcnosť v oblasti energií: Pozitívne zmeny v energetickom manažmente domácností

V posledných rokoch sme svedkami revolučných zmien v energetickom sektore, ktoré otvárajú nové možnosti pre domácnosti a malé podniky.

Zlepšenie energetického manažmentu umožňuje nielen úsporu nákladov, ale aj prispieva k ekologickejšiemu životnému štýlu.

Revolučné zmeny pri výbere dodávateľa energií

Už o pár týždňov začnú platiť významné zmeny v legislatíve, ktoré umožnia spotrebiteľom kedykoľvek zmeniť dodávateľa energií. Tento krok odstráni tzv. zmluvné otroctvo, ktoré mnohých zákazníkov obmedzovalo v možnostiach flexibilného výberu najvhodnejšieho dodávateľa.

Zmena dodávateľa bude možná počas celého roka, čo prináša väčšiu voľnosť a konkurenciu na trhu.

Nové vyhlášky a legislatívne úpravy

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zavádza nové vyhlášky, ktoré začnú platiť od 1. júla 2024. Tieto vyhlášky spolu s novelami zákonov z dielne ministerstva hospodárstva prinášajú viacero zmien zameraných na uvoľnenie pravidiel pri zmene dodávateľa energií.

Domácnosti budú môcť meniť svojho dodávateľa kedykoľvek, čo zjednoduší proces prechodu na výhodnejšie a ekologickejšie zdroje energie.

Vplyv na domácnosti

Zmeny v legislatíve majú priamy dopad na tzv. zraniteľných odberateľov, medzi ktorých patria domácnosti a malé podniky.

Možnosť kedykoľvek zmeniť dodávateľa energií poskytuje domácnostiam väčšiu kontrolu nad ich energetickým manažmentom.

Môžu tak rýchlejšie reagovať na zmeny cien energií na trhu a využiť výhody konkurenčných ponúk.

„Za veľmi pozitívne pre ľudí považujem aj to, že po novom budú musieť dodávatelia energií zverejňovať i svoje cenníky za neregulovanú dodávku elektriny a plynu a pravidelne ich aktualizovať, čím pri vyjednávaní s obchodníkmi získajú napríklad starostovia obcí, či subjekty verejnej správy lepšiu pozíciu.“

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík

Energetické komunity a inteligentné siete

Budúcnosť energetického manažmentu v domácnostiach je úzko prepojená s rozvojom energetických komunít a inteligentných sietí.

Energetické komunity umožňujú domácnostiam zdieľať vlastnú vyrobenú energiu, čo vedie k efektívnejšiemu využitiu zdrojov a zníženiu nákladov.

Inteligentné siete zasa poskytujú možnosť monitorovať a optimalizovať spotrebu energie v reálnom čase, čo prispieva k lepšiemu manažmentu energií.

Pozitívne zmeny v legislatíve a technologické inovácie prinášajú domácnostiam a malým podnikom nové možnosti, ako zlepšiť svoj energetický manažment.

Flexibilita pri výbere dodávateľa energií, rozvoj energetických komunít a inteligentných sietí sú kľúčovými faktormi, ktoré prispejú k ekologickejšiemu a ekonomickejšiemu využívaniu energií v budúcnosti.

Zdroj: www.uso.gov.sk

Vložiť komentár