Solárny panel typu N alebo typu P: Ktorý si vybrať?

Pri nákupe solárnych panelov sa môže zdať, že rozhodnutie o typu solárneho článku je len technický detail. Ale aký je skutočný rozdiel medzi solárnymi článkami typu N a P a ako môže ovplyvniť vašu voľbu?

Čo sú to solárne články typu N a typu P?

Solárne články sú základnými stavebnými blokmi solárnych panelov. Hlavný rozdiel medzi článkami typu N a P spočíva v chemickom zložení a v elektrických vlastnostiach kremíkových plátkov, z ktorých sú vyrobené.

Solárne články typu P

Tieto články sú najbežnejšie a sú vyrobené z kremíka, ktorý je dopovaný bórom. Bórové dopovanie zanecháva vo kremíku „dieru“, čo znamená, že má o jeden elektrón menej ako kremík, čím sa článok stáva kladne nabitým.

Solárne články typu N

Oproti tomu, články typu N používajú fosfor na dopovanie kremíka, čo kremíku dodáva dodatočný elektrón a robí článok záporne nabitým. Výsledkom je technicky vyspelejší článok s vyšším výkonom a efektivitou.

Technické výhody článkov typu N

Solárne panely vyrobené s článkami typu N prinášajú niekoľko významných výhod:

  • Odolnosť voči fotodegradácii: Tieto články nie sú ovplyvnené fotodegradáciou spojenou s bórom a kyslíkom, čo znamená, že si dlhodobo uchovávajú vyššiu účinnosť.
  • Tolerancia nečistôt: Články typu N sú menej náchylné na bežné kovové nečistoty, ako je železo.
  • Možnosť bifaciálneho dizajnu: Umožňujú výrobu bifaciálnych solárnych panelov, ktoré dokážu absorbovať svetlo z oboch strán a tým zvýšiť celkovú produkciu energie.

Budúcnosť a vývoj článkov typu N a typu P

História ukazuje, že výroba článkov typu N bola dlho nákladnejšia v porovnaní s článkami typu P. Avšak s pokrokmi v technológii a výrobných procesoch sa tento rozdiel postupne zmenšuje. Články typu N sú čoraz viac využívané vďaka svojej vyššej účinnosti a dlhšej životnosti.

Solárne technológie, ako sú TOPCon, HJT (intrinsic thin film heterojunction) a IBC (interdigital back contact), sú na čele vývoja a ponúkajú potenciál ešte vyššej účinnosti a nižších nákladov.

Záver

Voľba medzi solárnymi článkami typu N a typu P závisí od vašich špecifických potrieb a rozpočtu. S rastúcou dostupnosťou a znižujúcimi sa nákladmi by mohli články typu N poskytovať lepšiu investíciu do budúcnosti vďaka ich vyššej efektivite a odolnosti proti degradácii.

Pri rozhodovaní je dôležité zvážiť všetky aspekty, od počiatočných nákladov až po dlhodobý výkon a návratnosť investície.

Vložiť komentár