fbpx

Ako solárna energia pomáha v Európe v boji proti extrémnym horúčavám

Zatiaľ čo Európa zápasí s bezprecedentnými horúčavami a požiarmi, úloha solárnej energie sa vynára ako maják nádeje. Okrem toho, že solárna energia je čistým a obnoviteľným zdrojom energie, stala sa záchranným lanom pre kontinent, najmä v krajinách ako Španielsko a Grécko, kde sa solárne panely využívajú na riešenie rastúcich nákladov na energiu a bezpečnostných obáv.

V tomto článku preskúmame, ako solárna energia prichádza na záchranu Európy počas horúčav a ako prispieva k udržateľnej energetickej budúcnosti.

Využívanie solárnej energie počas vĺn horúčav

Uprostred horiacich teplôt sa ukázalo, že solárna energia je pre Európu lúč nádeje. Keďže inštalácie solárnych panelov prudko stúpajú, Španielsko a Grécko prevzali vedúcu úlohu pri zavádzaní tejto technológie. Tieto panely nielen pomáhajú znižovať ceny energií, ale aj posilňujú bezpečnostné opatrenia. Solárna energia je obzvlášť účinná počas leta, pretože generuje najviac elektriny, keď je slnko za zenitom a požiadavky na chladenie sú na vrchole.

Lámanie rekordov a zmierňovanie napätia

Podľa SolarPower Europe bola Európa svedkom historicky najvyššieho výkonu solárnej energie, ktorá 30. júla 2023 dosiahla pôsobivých 307 gigawattov (GW). Tento úspech prekonal predchádzajúci rekord stanovený v júni 2022 na úrovni 303 GW. Walburga Hemetsberger, generálny riaditeľ spoločnosti SolarPower Europe, zdôrazňuje dokonalú harmóniu medzi slnečnou energiou a dopytom po chladení, pričom zdôrazňuje, že viac slnečného svitu sa rovná väčšej výrobe energie.

Diverzifikácia zdrojov energie

Solárna energia zohráva kľúčovú úlohu aj pri diverzifikácii energetického portfólia Európy. Keďže fosílne palivá a dovážaný plyn sú čoraz drahšie a nespoľahlivé, solárna energia ponúka životaschopné riešenie. Jorge Neri, hlavný analytik spoločnosti Rystad Energy, zdôrazňuje, že solárna energia môže posilniť stabilitu siete tým, že je distribuovaná na rôzne miesta a pripojená k úložným systémom. Táto odolnosť je kľúčová, najmä vzhľadom na poškodenie siete spôsobené udalosťami, ako sú lesné požiare.

Výzvy a obmedzenia

Hoci solárna energia predstavuje sľubné riešenie, je dôležité poznamenať, že sama osebe nedokáže vyriešiť všetky výzvy súvisiace s energiou. Niektoré regióny, ako napríklad Turecko a Grécko, naďalej bojujú s nedostatkom elektriny a vody v dôsledku lesných požiarov a porúch rozvodnej siete. Devastácia spôsobená veľkými suchami a požiarmi odhalila v týchto oblastiach zraniteľné miesta.

Podpora prechodu na obnoviteľnú energiu

Nedávna energetická kríza, ktorú vyvolalo obmedzenie dodávok plynu v Rusku, podnietila prechod Európy k obnoviteľným zdrojom energie. Záväzok kontinentu ku klimatickým cieľom viedol k prudkému nárastu solárnych a veterných zariadení, najmä v oblastiach južnej Európy bohatých na slnko. Generálny riaditeľ španielskej asociácie solárneho priemyslu UNEF, Jose Donoso , poukazuje na rýchly nárast solárnych inštalácií za posledné dva roky.

Smerom k zelenej budúcnosti

Ašpirácie Európy na udržateľnú energetickú budúcnosť sa odrážajú v jej ambicióznych cieľoch: 32 % podiel obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030 a 55 % do roku 2050. Slnečná energia bude pri tomto prechode zohrávať kľúčovú úlohu vzhľadom na jej cenovú dostupnosť a rýchly rast. Komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simson poznamenáva, že solárna energia nielen pomáha životnému prostrediu, ale prispieva aj k vytváraniu pracovných miest a posilňuje postavenie spotrebiteľov.

Európska zelená dohoda

Vizionárska iniciatíva Európskej komisie, Európska zelená dohoda, má za cieľ premeniť Európu na prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. Frans Timmermans, výkonný viceprezident pre Európsku zelenú dohodu, uznáva pozoruhodný pokrok, ktorý sa dosiahol v prijímaní obnoviteľných zdrojov energie. . Zvyšujúce sa úrovne obnoviteľnej energie zdôrazňujú odhodlanie Európy dosiahnuť svoje klimatické ciele.

Slovo na záver

Ako Európa zápasí s extrémnymi horúčavami a ich kaskádovými dopadmi, solárna energia sa objavuje ako maják nádeje. Okrem toho, že solárna energia je riešením energetických problémov, ukazuje odhodlanie Európy podporovať udržateľnú budúcnosť. So správnymi investíciami a neustálym nasadením by solárna energia mohla viesť Európu smerom ku klimaticky neutrálnemu kontinentu, ktorý by bol odolný aj voči tým najpálčivejším letám.

Použité zdroje:

Analysis-Solar power to the rescue as Europe’s energy system weathers extreme heat, Reuters, August 7, 2023.

Europe: Solar energy thriving as climate warms, DW, April 24, 2023.

To the rescue: Solar power helps Europe weather extreme heat, Daily Sabah, August 7, 2023.

Vložiť komentár