fbpx

Lokálny zdroj, jeho význam a možnosti využitia pre firmy

Dnešná doba energetickej predstavuje pre firmy veľmi náročné obdobie. Ceny za energie sú tak vysoké, že niektoré firmy musia svoju prevádzku buď ukončiť, alebo radikálne zvýšiť ceny za svoje produkty a služby. Tak ako každý v tejto dobe, aj firmy hľadajú možnosti, kde a ako ušetriť. Jednou z možností, ktorú ako firma máte, je využívať koncept tzv. lokálneho zdroja.

Koncept a význam lokálneho zdroja

Koncept lokálneho zdroja na základe novely Zákona č. 309/2018 Z.z. o podpore OZE,  konečne prináša koncovým spotrebiteľom možnosť inštalácie zdrojov elektrickej energie bez negatívneho vplyvu na koncové ceny.

Lokálny zdroj predstavuje zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť len obnoviteľný zdroj energie.

Podmienky využitia lokálneho zdroja

Podmienkou je, že tento zdroj musí vyrábať elektrinu len na pokrytie vlastnej spotreby a odberné miesto musí byť identické s odovzdávacím miestom. To znamená, že firma, ktorá lokálny zdroj využíva, vyrába elektrinu len na pokrytie časti vlastnej spotreby a ich lokálny zdroj musí byť naviazaný len na jedno odberné miesto.

Lokálny zdroj musí byť pripojený do sústavy na základe zmluvy o pripojení. Jeho inštalovaný výkon je však určovaný podľa maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta. Z toho vyplýva, že zariadenie nesmie vyrábať viac výkonu, ako je odberné miesto schopné spotrebovať. Výrobca elektriny z lokálneho zdroja sa totiž na rozdiel od iných zdrojov vzdáva práva na výkupnú cenu. Lokálny zdroj je preto vhodné inštalovať, predovšetkým pre firmy disponujúce priemyselnými a výrobnými objektami.

Ak získavate elektrinu z lokálneho zdroja máte prednostné právo na bezplatné pripojenie do sústavy a rovnako aj na bezplatnú výmenu meradla, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny zo sústavy a množstvo elektriny dodanej do sústavy.

Keď chceme lokálny zdroj vhodne umiestniť je potrebné zohľadniť také vlastnosti ako je statika a veľkosť strechy.

Návratnosť a životnosť investície do lokálneho zdroja

Návratnosť investície sa priemerne odhaduje na menej než 9 rokov a pri rastúcich cien elektrickej energie tento časový interval môže skrátiť aj na menej ako 7,5 roka. Životnosť inštalácie sa odhaduje minimálne 30 rokov.

Keďže počiatočná investícia do fotovoltického systému a aj jeho následná údržba predstavuje značne vysoké náklady. Firmy samozrejme musia zvážiť svoje možnosti, hoci efektivita a návratnosť je značná. Pokiaľ firma nemá potrebné financie na kúpu, inštaláciu a údržbu fotovoltiky, môže zvážiť aj možnosť tzv. operatívneho leasingu. Viac sa dočítate v našom článku venovanom tejto téme.

Vložiť komentár