Prenájom fotovoltického systému firmám

V prípade, že firmy nemajú financie na kúpu a ďalšie náklady spojené s prevádzkou vlastného fotovoltického systému, môžu využiť veľmi zaujímavú možnosť. Fotovoltický systém si nekupovať, ale len prenajať, prostredníctvom tzv. operatívneho lízingu.  

Kto je vlastne majiteľ?

Fotovoltický systém vlastní investor (resp. investičná firma), ktorá ho prenajíma svojím klientom resp. firmám, ktoré chcú fotovoltiku využívať na vopred dohodnutú dobu. Dodávka kompletnej technológie a aj montáž fotovoltického systému sa realizuje na náklady investora.

Pre koho je operatívny lízing vhodný?

Firmy, spoločnosti i štátne inštitúcie, pre ktoré je prenajímanie fotovoltických systémov použiteľné, sú tie s ročnou spotrebou elektriny od 250 kWh. Rovnako, ako napr. pre firmy, ktorých spotreba elektriny sa počas letných mesiacov za denného svetla pochybuje od 50 mWh za mesiac (určuje sa pomocou 15 minútovej spotreby).  Z tohto dôvodu sú vhodnými klientmi aj obchodné centrá, chladiarenské sklady a denné prevádzky.

Ako sa určuje cena za prenájom?

Klient, potom za fotovoltickú elektráreň platí investorovi iba za odobratú vyrobenú elektrickú energiu. Kalkulovaná cena energie vychádza z ceny energie dodávanej hlavným dodávateľom s distribučnými poplatkami. Cena nájomného je oproti cene za energie od dodávateľa vždy nižšia. To znamená, že klient môže ušetriť 20% a viac nákladov za spotrebu a zároveň nemá žiadne počiatočné (dodávka a montáž) náklady. Keďže cena nájomného vychádza z cien energie od dodávateľa, ak dodávateľ zmení sadzbu, zmení sa aj cena nájomného.        

Povinnosti klienta sú jednoduché

Hlavnou povinnosťou klienta je platiť vždy a včas nájomné! Ďalej poskytuje investorovi dostatočné miesto pre inštaláciu (300kWp predstavuje cca 700 panelov) a je súčinný pri vybavovaní stavebného povolenia a druhých dokumentov.

Po uplynutí vopred dohodnutej doby prenájmu (napr. 20 rokov) môže klient odkúpiť fotovoltickú elektráreň za symbolickú cenu.

Vždy je potrebné zachovať individuálny prístup

Ku každému obchodnému vzťahu s klientom je potrebné pristupovať veľmi individuálne a obchodné podmienky sa dohadujú podľa potrieb a reálnych možností firmy, ktorá má záujem fotovoltickú elektráreň si prenajať.

Projekt Ecohit okrem poradenstva v oblasti, ako aj dodávky, realizácie a následnej údržby fotovoltickej elektrárne, zabezpečuje investora a zastupuje ho v obchodných vzťahoch s klientom. V prípade záujmu o viac informácií, nás prosím, neváhajte kontaktovať.

Vložiť komentár