Už vieme, čo sú solárne články  …. Poznáte tie ANTI – SOLÁRNE?

Podľa výskumu J. N. Mundaya a T. Deppeho by špeciálne anti – solárne články mali dokázať v noci generovať až 50 W/m2 (v ideálnych podmienkach). To predstavuje asi  25% z toho, čo dokáže konvenčný solárny panel generovať cez deň. Oproti klasickým fotovoltickým solárnym článkom, môžeme úplne jasne povedať, že je to síce veľmi malé množstvo energie, no zároveň nám vývoj týchto anti – solárnych  článkov otvára cestu k novým možnostiam.

J. N. Munday (profesor Katedry Elektrotechniky a počítačovej techniky na UC) a T. Deppe, (promovaný študent), ktorí realizujú výskum v tejto oblasti, publikovali prácu „Photovoltaic Cells: Electrical Power Generation by Optically Coupling with Deep Space“ v <a href="http://<!– wp:paragraph –> <p><a href="https://www.techbox.sk/solarne-clanky-generujuce-energiu-v-noci-bude-to-revolucia/">giu-v-noci-bude-to-revolucia/</a></p> <!– /wp:paragraph –> <!– wp:paragraph –> <p></p> ACS Photonics, kde vysvetľujú princíp fungovania týchto  anti – solárnych článkov.  

Ako to vlastne funguje?

Klasický solárny panel absorbuje slnečné žiarenie a z neho vyrába elektrickú energiu. V rámci tohto princípu potrebujeme teplé a studené teleso, teda Slnko a Zem.

Profesor Munday vysvetľuje, že „naše nočné zariadenie robí niečo veľmi podobné. Tiež využíva teplé a studené teleso, no v tomto prípade za teplé teleso považujeme samotnú Zem a za studené teleso vesmír. Deje sa to isté. Na ceste od Zeme do vesmíru je teplo zachytené článkami a premenené na elektrickú energiu.“ (J. N. Munday, In T. Deppe, Jeremy N. Munday. Nighttime Photovoltaic Cells: Electrical Power Generation by Optically Coupling with Deep Space. ACS Photonics 2020, 7, 1, 1–9: November 20, 2019)

Ide o opačný proces, kedy sa energia vytvára, nie z prijímaného slnečného svetla, ale naopak z vyžarovaného infračerveného svetla. Generovanie energie bude prebiehať na princípe termoradiáného procesu, pri ktorom sa energia (teplo) vo forme infračerveného žiarenia šíri z teplej Zeme do studeného vesmíru. Na princípe termoradiálneho procesu  pracujú, napr. okuliare na nočné videnie.  

„Musíte použiť rôzne materiály, ale fyzika je rovnaká.“ (J.N. Munday)

Materiály, ktoré môžeme využívať pri výrobe týchto špeciálnych typov článkov, musia byť schopné absorbovať najnižšie vlnové dĺžky energie. Momentálne sa v rámci výskumu pracuje so zliatinami ortuti, ktorá má práve túto požadovanú vlastnosť.

Munday už teraz vyvíja prototypy týchto nočných solárnych článkov, ktoré môžu generovať malé množstvá energie, ale jeho cieľom je postupne zvyšovať ich výkon a efektívnosť.

Za akých podmienok ich vieme využívať?

Tento nový typ anti – solárnych resp. nočných panelov by sme mali vedieť rovnakým spôsobom využívať aj cez deň, budeme však musieť zaistiť, aby tieto panely boli zaizolované alebo úplne zatienené pred slnečným žiarením. 

Vďaka tomu, že by sme tento typ panelov mohli používať v noci a zároveň aj cez deň, predstavuje táto technológia spôsob, ako ešte viac znížiť spotrebu energie z distribučnej siete a to hlavne na miestach, či v čase, kde a kedy nemáme dosť slnečného žiarenia.

V každom prípade tento nový typ panelov predstavuje ďalší vývoj v oblasti získavania  energie z obnoviteľných zdrojov.

Použité zdroje:

 T. Deppe, Jeremy N. Munday. Nighttime Photovoltaic Cells: Electrical Power Generation by Optically Coupling with Deep Space. ACS Photonics 2020, 7, 1, 1–9: November 20, 2019

https://techmaniak.sk/solarne-panely-fungujuce-v-noci-vedci-nasli-odpoved/

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200129174512.htm

https://www.popularmechanics.com/science/a30753326/reverse-solar-panels/

https://www.techbox.sk/solarne-clanky-generujuce-energiu-v-noci-bude-to-revolucia/

Vložiť komentár