Aké problematické oblasti fotovoltiky by sme mali poznať?

Pred tým než sa rozhodneme pre inštaláciu fotovoltiky, je potrebné, aby sme venovali pozornosť problematickým oblastiam, ktoré môžu podstatne ovplyvniť náš výber vhodného systému.

Základom je vždy priame slnečné žiarenie

Základ problémov, ktoré vznikajú v oblasti fotovoltiky súvisí najčastejšie so slnečným žiarením resp. s jeho nedostatkom. Pri inštalácií fotovoltických systémov vždy treba myslieť na to, že ich výkon vždy závislí od intenzity slnečného žiarenia.

Čisto teoreticky, v lete by mohla fotovoltická elektráreň vyrábať elektrinu cca od 07:00 – 20:00. V realite je doba produkcie elektriny fotovoltickej elektrárne nižšia, pretože závisí od doby, kedy na fotovoltické panely priamo dopadajú slnečné lúče. V zime, keď je slnečného svetla veľmi málo, bude aj fotovoltický systém vyrábať len veľmi málo energie, resp. skoro žiadnu.

V dnešnej dobe poznáme už veľa rôznych typov fotovoltických panelov, rovnako ako spôsobov ich inštalácií. Vždy je nutné nájsť a vybrať si také riešenia fotovoltických systémov, aby počas slnečných dní na panely priamo dopadalo slnečné žiarenie, čo najdlhšiu dobu.  

Fotovoltický systém sa určite nemá montovať na miesta, ktoré sú viac ako 50% dňa v tieni. Pri miestach, kde sa často vyskytuje ranná hmla je vhodné inštalovať panely v smere na západ, pretože sa doba, kedy sa bude elektrina vyrábať bude dlhšia hlavne v popoludňajších hodinách (podvečer) a teda, nie ráno.

Vždy treba klásť dôraz aj na veľkosť vhodnej plochy

Pred inštaláciou fotovoltiky, by sme si mali uvedomiť, či vôbec máme dostatok vyhovujúcej plochy, kam sa fotovoltické panely umiestnia. Aby fotovoltický systém vyrobil dostatok elektriny na pokrytie spotreby domácnosti, musí mať dostatočné množstvo vhodne umiestnených fotovoltických panelov.

Nereálne očakávania od fungovania vybraného fotovoltického systému   

 Vďaka fotovoltike vieme vyrábať elektrickú energiu zo slnečného žiarenia, avšak na pokrytie celej našej spotreby, nám to nemusí stačiť. Pokiaľ chceme pomocou fotovoltiky, napr, aj kúriť, musíme pochopiť, že vyrobená elektrina nebude stačiť na pokrytie vzniknutej spotreby. Príčinou je nedostatok slnečného žiarenia v zimnom období, kedy vlastne musíme kúriť.

Z tohto dôvodu by sme už pri výbere vhodného fotovoltického systému mali poznať rozsah našej spotreby. Pri výbere si tiež potrebujeme veľmi dobre zvážiť naše finančné možnosti a naše očakávania od fungovania fotovoltickej elektrárne.

V prípade, že dodávateľom fotovoltických systémov poskytneme všetky potrebné údaje, budú nám vedieť poradiť vhodné fotovoltické riešenia pre našu domácnosť. Budú sa snažiť, aby naše očakávania mohli splniť a to súlade s reálnymi možnosťami fotovoltického systému a tiež našimi finančnými možnosťami.

Cena vs. kvalita

Je jasné, že ako zákazník budeme chcieť ušetriť. Inštalácia fotovoltiky nie je o tom, či si ju šikovní zákazníci vedia realizovať aj sami a tým podľa ich názoru ušetriť. Je to o tom, aby inštalácia bola realizovaná, čo najlepšie a najvhodnejšie pre danú domácnosť. Odborníci totiž vždy vedia o svojej práci viac, ako laici, ktorí sa touto problematikou pracujú iba po prví krát.      

Pre nás všetkých je  samozrejme veľmi dôležitým kritériom cena. Avšak ušetrenie na papieri nemusí znamenať, ušetrenie aj v skutočnosti. Veľa firiem, ktoré ponúkajú zákazníkom nižšie ceny, predávajú fotovoltické systémy, ktoré sú nekvalitné a ktoré aj tak, ako zákazník budete musieť v krátkom čase nechať vymeniť.

V prípade fotovoltiky je vhodné klásť svoj dôraz na kvalitu a nie na cenu. Kvalitná fotovoltika Vám môže vydržať oveľa dlhšie, zníži riziko skorej výmeny chybných súčiastok, rovnako ako sa znížia bezpečnostné riziká.   

Pokiaľ sa aj Vy chcete poradiť so skúsenými odborníkmi, navštívte naše stránky ecohit.sk a dohodnite si konzultáciu.

Vložiť komentár