Slnečné parky: Fotovoltika v zábavnom priemysle

Keďže Spojené štáty americké vidia pozitívny pokrok v boji proti COVID-19, rodiny sa netrpezlivo tešia na plány letnej dovolenky. Vďaka tomu sú americké zábavné parky pripravené stať sa cieľovou destináciou pre rodiny, ktoré hľadajú vzrušenie, zábavu a trvalé spomienky. Ešte vzrušujúcejšie je, že tieto parky sú teraz lídrom v predvádzaní neuveriteľného potenciálu slnečnej energie. Otázne je, kedy slnečné parky uvidíme po celom svete.

Nepravdepodobní hrdinovia udržateľnosti

Cestovanie do týchto parkov často zahŕňa dlhé cesty autom alebo dokonca menej ekologické komerčné lety. Navyše, jednorazové plasty a predmety na jedno použitie sú často v hojnosti. So stovkami miliónov návštevníkov na celom svete majú ekológovia pochopiteľne výhrady.

Časy sa však menia…

Tvárou v tvár stupňujúcim sa klimatickým problémom a rastúcemu počtu ľudí, ktorí sú ohľaduplní k životnému prostrediu na celom svete, prechádzajú zábavné parky 21. storočia transformačným posunom. Spoločnosť Walt Disney Company, priekopník v tomto hnutí, aktívne spája zábavu s udržateľnosťou, preto sa budú meniť na slnečné parky.

Disneyho prísľub ku Dňu Zeme

Spoločnosť The Walt Disney Company si nedávno pripomenula Deň Zeme odhalením rozsiahleho súboru záväzkov v oblasti environmentálnej udržateľnosti so silným dôrazom na solárnu energiu.

Jedným z pozoruhodných záväzkov je vývoj dvoch nových solárnych zariadení s výkonom 75 MW, ktoré majú byť uvedené do prevádzky už o dva roky. Tieto projekty sa pripájajú k skorším solárnym investíciám Disney, vrátane solárnej farmy v tvare Mickeyho neďaleko Epcot v roku 2016 a väčšieho projektu s rozlohou 270 akrov v roku 2019. Spoločne budú tieto zariadenia generovať dostatok solárnej energie na pokrytie 40 % ročných energetických potrieb Disney.

A Disneyho solárne snaženie siaha ďaleko za hranice Orlanda. Od Baham až po Paríž možno solárne investície (slnečné parky) vidieť v rôznych svetových atrakciách.

  • Castaway Cay: Prebiehajú plány na vybudovanie solárneho poľa s viac ako 4 000 panelmi, ktoré napájajú viac ako 70 % súkromného ostrova Disney.
  • Disneyland Resort: Tu 1400 solárnych panelov korunuje atrakciu Radiator Springs Racers.
  • Disneyland Paris: Solárne prístrešky na parkoviskách pre hostí spoločne produkujú dostatok energie na napájanie malého mesta.
  • Hong Kong Disneyland Resort: Pýši sa 5 000 solárnymi panelmi a je to najväčšie solárne miesto v Hong Kongu.
  • Tokyo Disney Resort: Park generuje dostatok slnečnej energie na napájanie ikonického Dreamlights Parade s panelmi inštalovanými na ôsmich miestach v zákulisí.
  • Globálne solárne portfólio Disney môže údajne napájať viac ako 65 000 domácností za rok alebo ekvivalent 8 magických kráľovstiev!

Toto oznámenie ku Dňu Zeme je súčasťou ambicióznej vízie spoločnosti Disney dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov pre jej priame operácie do roku 2030

Disney vedie cestu, ale iní nasledujú

Disney nie je sám v tomto ekologickom úsilí. Ostatné zábavné parky v USA aj v zahraničí sa výrazne zaväzujú k udržateľnosti. Niektorí dokonca točia svoje témy okolo samotnej zmeny klímy.

  • Six Flags Great Adventure (USA): Vďaka partnerstvu s KDC Solar teraz tento park v New Jersey beží výlučne na solárnu energiu.
  • DefiPlanet (Francúzsko): Aj keď nemusí mať slávu Disney, tento park je globálnym majákom trvalo udržateľných postupov, ktorý pútavým a zábavným spôsobom vzdeláva návštevníkov o klimatických zmenách.
  • Greenwood Forest Park (UK): Tento park v Spojenom kráľovstve bol prvým medzinárodne uznávaným zábavným parkom so solárnou energiou, ktorý pokrýva 80 % dennej spotreby energie solárnymi panelmi.
  • PortAventura World (Španielsko): V roku 2019 sa tento španielsky zábavný park stal prvým uhlíkovo neutrálnym rezortom na svete. Minulý rok predstavili solárny projekt, ktorý pokrýva tretinu ročnej spotreby energie rezortu.

Slovo na záver

Zábavné parky zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore chápania obnoviteľnej energie a klimatických zmien budúcej generácie. Inšpirujú deti, aby sa stali zástancami spravodlivejšieho a udržateľnejšieho sveta. Keďže globálne hnutie v boji proti klimatickým zmenám naberá na sile, je povzbudzujúce vidieť, že tieto parky zasievajú semená záujmu o obnoviteľnú energiu.

Zdroje:

Theme Parks Embracing Solar Attractions — Solar Tribune

Theme Parks Use Solar Power to Reduce Carbon Footprint | by Thomas Neyhart | Medium

Walt Disney World Developing Two New Solar Facilities to Power About 40% of Annual Energy Needs – WDW News Today (wdwnt.com)

Vložiť komentár