Fotovoltika a jej ochrana pred bleskom

Blesk predstavuje bežnú hrozbu pre fotovoltické a veterné elektrické systémy, ktoré môžu spôsobiť značné škody. Fotovoltika sa dá ochrániť so správnymi stratégiami.

V tomto článku preskúmame niektoré nákladovo efektívne techniky, ktoré odporúčajú skúsení inštalatéri energetických systémov.

Uzemnite techniku fotovoltiky

Uzemnenie je základným kameňom ochrany pred bleskom. Poskytuje priamu cestu pre prepätia na obídenie vášho zariadenia a bezpečné vybitie do zeme. Správne uzemnenie tiež pomáha predchádzať priťahovaniu bleskov. Pamätajte, že bleskozvody a prepäťové ochrany nenahrádzajú dobré uzemnenie; pracujú v spojení s ním.

Zemné tyče

Uzemňovacie tyče sú životne dôležité pre vytvorenie pevného spojenia so zemou. Mali by byť vyrobené z vodivého, nekorozívneho kovu, ako je meď, a zakopané vo vlhkej pôde, aby zabezpečili účinné vybíjanie elektrónov v prípade prepätia.

Zapojenie poľa a technika „skrúteného páru“

Správne zapojenie poľa je nevyhnutné na minimalizáciu indukcie napätia medzi vodičmi. Použitie techniky krútenej dvojlinky a kovového vedenia (uzemneného) pridáva ďalšiu vrstvu ochrany. Odporúča sa zakopať dlhé káble, aby sa znížilo riziko poškodenia bleskom.

Dodatočná ochrana pred bleskom

Pre miesta so špecifickými podmienkami, ako je izolácia v oblasti s vysokými bleskami, suchá alebo skalnatá pôda alebo drôty dlhšie ako 30.5 metra, sa odporúčajú špecializované zariadenia na ochranu proti prepätiu a bleskozvody.

Bleskozvody

Bleskozvody sú zariadenia na výboj statického náboja umiestnené nad budovami a poliami. Zabraňujú hromadeniu statického náboja a ionizácii atmosféry. Aj keď nie sú vždy potrebné, sú cenné v oblastiach náchylných na extrémne elektrické búrky.

Fotovoltika sa dá ochrániť

Implementáciou týchto stratégií môžete výrazne znížiť riziko poškodenia vášho systému obnoviteľnej energie bleskom. Nezabudnite spolupracovať so skúsenými odborníkmi a uistite sa, že do plánu inštalácie vášho systému sú zahrnuté uzemňovacie a ochranné opatrenia. Ochrana vašej investície pred poškodením bleskom je zásadným krokom k spoľahlivému a udržateľnému zdroju energie.

Zdroje:

How to protect your solar power system from lightning | SolarInsure

Modeling and protection of photovoltaic systems during lightning strikes: A review – ScienceDirect

Common Practices for Protection Against the Effect of Lighting on Stand-Alone Photovoltaic Systems (iea-pvps.org)

Vložiť komentár