Je možné získať dotáciu na fotovoltaiku?

Štát sa neustále snaží podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pre záujemcov o inštaláciu fotovoltaiky na nehnuteľnosť tak poskytuje zaujímavé dotácie, ktoré dokážu významne skrátiť návratnosť investície. Čo je o nich dobré vedieť?

Štátne dotácie sa vzťahujú na viacero zariadení, ktoré slúžia na ekologickú výrobu a premenu energie. Napríklad, na veterné turbíny, malé elektrárne s výkonom do 10 kW, fotovoltaické panely, ale aj riešenia na výrobu tepla pokrývajúce požiadavky rodinných či bytových domov – slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.

Kto poskytuje dotáciu na fotovoltaické panely?

Dotácie na fotovoltaiku zastrešuje projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA s názvom Zelená domácnostiam. O dotáciu môžu požiadať majitelia nehnuteľností, ktorí si nechajú nainštalovať zariadenie spĺňajúce konkrétne podmienky, pričom montovať ho musí certifikovaný zhotoviteľ.

Proces získania dotácie na fotovoltaické panely nemusí byť pre každého jednoduchý. Našim klientom preto v tomto smere poskytujeme asistenciu, aby všetko zvládli hladko a bez problémov.

Aká je výška dotácií?

V rámci projektu Zelená domácnostiam je poskytovaná dotácia 500 € / kW výkonu systému, avšak len do výšky 1500 €. Stále však ide o vynikajúcu podporu, vďaka ktorej sa fotovoltaika stáva dostupnejšou pre širšie spektrum domácností.

Legislatíva ohľadom dotácií

Podnikanie v oblasti fotovoltaiky sa riadi viacerými zákonmi. Na základe legislatívy majitelia slnečných elektrární umiestnených na nehnuteľnosti dostávajú dotáciu za každú vyrobenú MWh. Výhodou je, že nezáleží na tom, či ju dodajú do siete alebo sami spotrebujú. Dotácie sú priznávané po dobu 15 rokov.

Máte záujem o viac informácií ohľadom aktuálne dostupných dotácií? Neváhajte nás kontaktovať! V rámci konzultácie zadarmo zodpovieme všetky vaše otázky.

Vložiť komentár