Solárna energia prináša revolúciu: Prečo investovať do fotovoltiky?

Svetoví experti v oblasti solárnej energie vysielajú jasný odkaz: nastal čas zaviazať sa k fotovoltickej (PV) technológii. Čakanie na zázračné riešenia alebo konsenzus o alternatívnych zdrojoch energie už nie je životaschopnou možnosťou. Viete, aké možnosti prináša solárna energia?

Konsenzus z workshopu Terawatt

Minulý rok sa na 3. terawattovom workshope stretli lídri v oblasti fotovoltických technológií, integrácie siete a skladovania energie. Ich spoločný záver bol jasný: musíme prijať rozsiahle nasadenie fotovoltiky, aby sme elektrifikovali náš svet a bojovali proti emisiám skleníkových plynov. Ich cieľom? Do roku 2050 budeme potrebovať viac ako 75 terawattov (TW) celosvetovo nasadených fotovoltických zariadení, aby sme splnili ciele dekarbonizácie.

Progresívna cesta

Tento workshop nadviazal na predchádzajúce stretnutia. V roku 2016 bolo cieľom dosiahnuť 3 TW do roku 2030. Do roku 2018 tento cieľ raketovo vzrástol na 10 TW do roku 2030, pričom kapacita sa strojnásobí do roku 2050. Je pozoruhodné, že ich predpoveď, že do piatich rokov vyrobí 1 TW elektriny z FV realizované v minulom roku.

Nie je čas na pauzu

Aj keď sa dosiahol významný pokrok, nie je priestor na sebauspokojenie. Nancy Haegel, riaditeľka Národného centra pre fotovoltaiku v NREL, zdôrazňuje naliehavosť: „Čas je najdôležitejší, preto je dôležité, aby sme si stanovili ambiciózne a dosiahnuteľné ciele, ktoré majú významný vplyv.“

Slnečný potenciál

Slnečné svetlo ponúka obrovský energetický potenciál, no my z neho využívame len zlomok. V roku 2010 fotovoltická energia neprispela prakticky žiadnou celosvetovou elektrinou; do roku 2022 to bolo 4-5 %. Je to značný skok, ale môžeme urobiť oveľa viac.

Naliehavosť konania

Správa z workshopu zdôrazňuje kritickú potrebu okamžitej akcie. Musíme konať vo veľkom rozsahu, aby sme znížili emisie skleníkových plynov a splnili budúce energetické požiadavky. Solárna fotovoltika vyniká ako riešenie pripravené na použitie na nahradenie fosílnych palív. Nemôžeme však podceňovať jeho rastový potenciál a riskovať, že ho budeme dobiehať.

Výzvy pred nami

Dosiahnutie cieľa 75 terawattov nebude bez prekážok. Napríklad kremíkové solárne panely musia používať menej striebra, aby boli udržateľné v tomto rozsahu. Fotovoltaický priemysel musí rásť približne o 25 % ročne. Neustála inovácia je životne dôležitá na zlepšenie udržateľnosti a zníženie vplyvu na životné prostredie.

Prepracovanie pre trvalú udržateľnosť

Správa tiež zdôrazňuje potrebu prepracovania solárnej technológie pre ekologický dizajn a kruhovosť. Aj keď je recyklácia kľúčová, v súčasnosti nie je ekonomicky životaschopná vzhľadom na našu nízku mieru inštalácie v porovnaní s budúcim dopytom.

Na záver

Cieľ dosiahnuť 75 terawattov inštalovanej fotovoltaickej energie je obrovskou výzvou a zároveň uskutočniteľná cesta vpred. Historické trendy a súčasný vývoj ukazujú, že je to dosiahnuteľné. Keďže svet hľadá čistejšie a udržateľnejšie zdroje energie, solárna energia žiari ako jasné riešenie. Investícia do nej teraz osvetlí zelenšiu budúcnosť pre všetkých.

Zdroje:

Next Decade Decisive for PV Growth on the Path to 2050 – Fraunhofer ISE

News Release: Next Decade Decisive for PV Growth on the Path to 2050 | News | NREL

Next decade decisive for PV growth on the path to 2050: Experts warn waiting no longer an option for commitment to multi-terawatt photovoltaic production worldwide — ScienceDailyNext Decade Decisive for PV Growth on the Path to 2050 – Sonnenseite – Ökologische Kommunikation mit Franz Alt

Vložiť komentár